11-08-2024

Kerkdienst –

Op zondag 11 augustus 2024 in Alexanderkerk

Extra informatie

Datum: 11-8-2024
Aanvang: 9.30 uur
Locatie: Alexanderkerk
Soort: Kerkdienst
Voorganger: Wia Marinus
Collecten: Diaconie / kerkelijk werk in Rinsumageast en Sibrandahûs
Organist: Jetze Boersma

Collecte Diaconie: Kerk in Actie – Zomerzending

Pakistan – Christenen staan sterker in hun geloof

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren! Meer lezen: www.kerkinactie.nl/christeninpakistan : U kunt uw bijdrage ook overmaken naar Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462.

Ga terug naar de vorige pagina