17-12-2023

Kliederkerk in de Kerk – 3e advent

Op donderdag 17 december 2023 in de Alexanderkerk

Extra informatie

Datum: 17-12-2023
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Alexanderkerk
Soort: Kliederkerk in de kerk
Opmerking: 3e advent
Voorganger: Wia Marinus
Collecten: Diaconie / kerk
Organist: Jetze Boersma

Adventscollecte Kerk in Actie/Binnenlands Diaconaat

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder hen zijn ook minderjarigen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze nieuwe perspectieven krijgen. Meer lezen kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar Diaconie PG Claercamp: IBAN:Nl86RABO038.83.39.462

Ga terug naar de vorige pagina