01-01-2023

Nijjier tsjinst

Op snein 1 januari 2023 in Alexandertsjerke

Extra ynformaasje

Graach it Fryske lieteboek meinimme

Datum: 1-01-2023
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Alexandertsjerke
Soort: Tsjerkestjinst
Opmerking: Fryske nijjier-tsjinst
Voorganger: Rients van Wieren
Collecten: Diaconie/ Kerk
Organist: Pieter van der Lugt
Ga terug naar de vorige pagina