03-07-2022

Kerkdienst- in Alexanderkerk

Op zondag 3 juli 22 in Alexanderkerk

Extra informatie

Datum: 3-07-2022
Aanvang: 09.30 uur
Locatie: Alexanderkerk
Voorganger: Ds. W.L. de Jong
Collecten: Werelddiaconaat / kerk
Organist: Pieter van der Lugt

Collecte werelddiaconaat: India

Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst.

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met uw bijdrage aan de collecte kunnen bijna 4.000 kansarme kinderen een betere toekomst krijgen. Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in India en andere wereld diaconale projecten.

Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via Diaconie PG Claercamp: IBAN:NL86RABO038.83.39.462 o.v.v. collecte onderwijs India. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/onderwijsindia

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Ga terug naar de vorige pagina