07-06-2023

Gemeente-avond 7 juni

Op woensdag 7 juni is er een extra gemeenteavond in verband met het beroepingswerk.

Plaats: MFC de Beijer, it Ljochte Fjild   Aanvang: 19.45 uur

De beroepingscommissie wil graag een kandidaat voor onze dominee vacature voorstellen en een stemming houden over het al dan niet beroepen van deze kandidaat.

Wij hopen dat u/jij ook aanwezig bent op deze avond.
De Kerkenraad

Ga terug naar de vorige pagina