26-03-2023

Fryske tsjinst – 5e veertigdagentijd

Op zondag 26 maart 2023 in Alexanderkerk

Extra informatie

Nimme jim it Fryske Lieteboek mei?

Datum: 26-3-2023
Aanvang: 11.00 uur
Locatie: Alexanderkerk
Soort: Fryske tsjinst
Opmerking: 5e veertigdagentijd
Voorganger: Ds. W. Veltman
Collecten: Werelddiaconaat / Kerk
Organist: Pieter van der Lugt

Collecte Werelddiaconaat

Bangladesh – Kansen creëren voor jongeren

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken.

Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar: Diaconie PG Claercamp:IBAN:NL86RABO038.83.39.462.

Ga terug naar de vorige pagina