30-09-2023

 

In dit concert weet Jaap Sake Heeringa met zijn bijzondere improvisatietalent het scheppingsverhaal om te zetten in prachtige klanken op het Bakker en Timmenga-orgel in de Alexanderkerk te Rinsumageast.

Het thema wordt verder uitgewerkt met behulp van lezer Gooitzen Riemersma, beeldtechnicus Alie Patrouilje en met samenzang.
Na afloop is er – naast koffie en thee – een expositie van schilderijen van Jan Kooistra in de kerk te bewonderen.

U bent van harte welkom!

De entree is gratis; bij de uitgang is er een collecte.

Ga terug naar de vorige pagina