22-03-2023

Avondgebeden in de 40 dagentijd.

In de Lijdenstijd is er in de Alexanderkerk tijd voor bezinning en voorbereiding op Pasen.

De Commissie Eredienst nodigt een ieder van harte uit om deze korte bijeenkomsten van gebed en inkeer  bij te wonen.  Welkom en graag tot ziens op: 22 en 29 maart om 19.30 uur.

Ga terug naar de vorige pagina