02-06-2024

2 Juni benefietconcert ‘It Kwartet’ + zanggroep Canzano

Aanvang: 15:00 uur

Plaats: Alexanderkerk

Collecte na afloop ten bate van het restauratiefonds.

Ga terug naar de vorige pagina